Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 23254 zmlúv, 248013 faktúr, 22860 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.
Zapojené obce a organizácie