Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21284 zmlúv, 226232 faktúr, 20449 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu