Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 23255 zmlúv, 248015 faktúr, 22861 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.