Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 489 zmlúv, 3601 faktúr, 304 objednávok za organizáciu Veľký Grob.

EMEL® BRATISLAVA, s. r. o.

Švabinského 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 390 633
IČDPH: SK2020304935
Zap.v OR MS Bratislava III, Odd: Sro, Vložka č. 8538/B

00421/2/3266 3333

info@rzof.sk

www.emel.sk