Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 428 zmlúv, 3220 faktúr, 290 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu