Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 401 zmlúv, 3046 faktúr, 275 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu