Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 453 zmlúv, 3469 faktúr, 297 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu