Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 107 zmlúv, 3362 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Zmluva o spracovaní osobných údajov
 • Názov zmluvy
  Zmluva o spracovaní osobných údajov
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  12.11.2021
 • Názov organizacie
  Kaloša
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Kaloša
  • IČO
   00318841
  • Adresa
   Kaloša 62, 98252 Kaloša
 • Dodávateľ

  • Názov
   Galileo Corporation s.r.o.
  • IČO
   47192941
  • Adresa
   Čierna Voda, 925 06 Čierna Voda
 • Dátum podpisu
  12.11.2021
 • Dátum platnosti od
  12.11.2021
 • Dátum platnosti do
  12.11.2022
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.