Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 99 zmlúv, 3061 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 99 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  1/2021dodatok č 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov17.2.202117.2.202116.2.2022 0,00 0,00Obec KalošaNATUR-PACK, a.s.Nie25.2.2021
  20/31/012/163Dohoda uzatvorená podľa par.12 ods.3. písm b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov22.12.20201.1.202131.12.2021 0,00 0,00Obec KalošaUPSVaR Rimavská SobotaNie22.12.2020
  1081901Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.108190130.11.20201.1.202130.12.2025 0,00 0,00??Nie30.11.2020
  691701Dodatok č. 328.10.20201.1.202128.2.2023 0,00 0,00??Nie30.11.2020
  151 20 01Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu23.6.20201.7.202030.6.2025 0,00 0,00Obec KalošaBrantner Gemer s.r.o.Nie30.11.2020
  11/2017/VZdodatok k zmluve o zbere a vývoze fekálii č. 11/2017/VZ5.11.20201.11.202031.12.2021 0,00 0,00??Nie5.11.2020
  9003541471Účinná zmluva o združenej dodávke elektriny20.10.202020.10.202020.10.2021 0,00 0,00Obec KalošaSSE - Stredoslovenská energetika a.sNie26.10.2020
  2020/128/1587Zmluva o návratnej výpomoci16.10.202026.10.202026.10.2020 15 607,00 0,00Obec KalošaMinisterstvo financií SRNie26.10.2020
  30600/KZ-1228/2020/Kaloša/1506/3300Kúpna zmluva30.9.202022.10.202022.10.2020 4 850,00 0,00Národná diaľničná spoločnosť, a.sObec KalošaNie22.10.2020
  1220200625055001o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ist. §269 ods.2 Obchodného zákonníka platnom znení25.6.202025.6.202025.6.2021 0,00 0,00Obec KalošaMG PZS, s.r.o.Nie25.6.2020
  ZO/2020WB6591-2O zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ohrane zamestnávateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa23.6.202025.6.202025.6.2020 0,00 0,00Obec KalošaOsobnyudaj.sk-WB, s.r.o.Nie25.6.2020
  562001Zmluva o poskytnutí služby21.5.20201.5.202031.12.2024 0,00 0,00Obec KalošaBrantner Gemer s.r.o.Nie21.5.2020
  250220-011o vytvorení webstránky o poskytovaní doménových a wehostingových služieb26.3.20201.1.20209.4.2020 120,00 144,00Obec Kalošawebwx media, s.r.o.Nie9.4.2020
  8/2/2020Dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadaní24.2.202024.2.202025.2.2023 793,00 0,00Berkiová MonikaObec KalošaNie24.2.2020
  7/2/2020Dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadaní24.2.202024.2.202025.2.2027 2 128,67 0,00Györgyová JúliaObec KalošaNie24.2.2020
  6/2/2020Dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadní24.2.202024.2.202025.2.2025 1 503,50 0,00Lázárová SilviaObec KalošaNie24.2.2020
  5/2/2020Dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadaní24.2.202024.2.202025.2.2023 973,00 0,00Tímea SzajkováObec KalošaNie24.2.2020
  4/2/2020Dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadní24.2.202024.2.202025.2.2026 1 787,00 0,00Farkašová IvanaObec KalošaNie24.2.2020
  3/2/2020Dohoda o uznaní dlhu a o jeho vporiadaní24.2.202024.2.202025.2.2024 1 153,50 0,00Farkašová JolanaObec KalošaNie24.2.2020
  2/2/2020dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadaní24.2.202024.2.202025.12.2023 922,50 0,00Július FarkašObec KalošaNie24.2.2020
  1/2/2020dohoda o uznaní dlhu a o jeho vyporiadaní24.2.202024.2.202025.12.2023 922,50 0,00Šarlota SzajkováObec KalošaNie24.2.2020
  1/2020Sponzorská zmluva21.2.202024.2.202024.2.2020 100,00 0,00Obec KalošaSzökeová LýdiaNie24.2.2020
  2/2020Sponzorská zmluva21.2.202021.2.202031.12.2020 200,00 0,00Obec KalošaREFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEVNie21.2.2020
  4/01/2020Zmluva o dielo15.1.202015.1.202030.4.2020 41 337,64 49 605,17Obec KalošaSTAVART, s.r.o.Nie14.2.2020
  20203622Zmluva o poskytnutí služby1.1.20201.1.202031.12.2022 0,00 0,00Obec KalošaEKRONN s.r.o.Nie9.12.2019
  201905Zmluva o vykonaní auditu4.7.20194.7.201930.6.2024 750,00 900,00Obec KalošaGemerAuditNie8.7.2019
  Dodatok č. 1Zmluva o poskytnutie služieb18.6.20191.7.201931.12.2020 0,00 0,00Obec KalošaBrantner Gemer s.r.o.Nie24.6.2019
  291/2019ODDRFPoskytnutie finančnej dotácie na rok 201919.6.201919.6.201931.12.2019 1 500,00 0,00Obec KalošaBanskobystrický samosprávny krajNie19.6.2019
  4300102169Zmluva o pripojení zariadenia úžívateľa sústavy do distribučnej sústavy24.5.201924.5.201924.5.2019 0,00 0,00Obec KalošaStredoslovenská distribučná,a.s.Nie24.5.2019
  1600/2018Zmluva o združenej dodávke plynu2.11.20188.11.20188.11.2018 0,00 0,00Obec KalošaSSE - Stredoslovenská energetika a.sNie8.11.2018