Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 117 zmlúv, 3539 faktúr, 118 objednávok za organizáciu Kaloša.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 117 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  11/2022Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania9.5.20229.5.202216.5.2022 0,00 0,00Obec KalošaCorvin Fodor Consulting s.r.oNie13.5.2022
  8/2022Mandátna zmluva28.3.202228.3.202231.12.2022 0,00 0,00Obec KalošaCorvin Fodor Consulting s.r.oÁno31.3.2022
  6/2022Zmluva o dielo26.1.202226.1.202231.12.2022 1 400,00 0,00Obec KalošaIng.Tomaś PetrikÁno31.3.2022
  1/2022Zmluva o dielo uzatvorené podľa § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov25.1.202225.1.202231.12.2022 0,00 0,00Obec KalošaIng.Éva Anna AmzlerÁno31.3.2022
  CRZ-98-02-2022-SKZmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv15.3.202216.4.202215.4.2030 390,00 468,00Obec KalošaGalileo Corporation s.r.o.Nie16.3.2022
  KZ 2021/RS 002Kúpna zmluva23.2.20221.9.202130.6.2022 0,00 0,00Obec KalošaCHRIEN, spol. s r.o.Nie23.2.2022
  318841/TZO/2022Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov30.12.202130.12.202130.12.2023 0,00 0,00Obec Kaloša?Nie9.2.2022
  68/003/22Zmluva o úvere26.1.202226.1.202223.1.2032 76 400,00 0,00Obec KalošaPrima banka Slovensko a.s. - pobočka KomárnoÁno26.1.2022
  21/31/010/17DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi10.10.20211.1.202231.12.2022 0,00 0,00Obec KalošaUPSVaR Rimavská SobotaNie28.12.2021
  2021Zmluva o vykonaní auditu3.12.202113.12.202113.12.2024 870,00 1 044,00Obec KalošaGemerAuditNie13.12.2021
  Zmluva o spracovaní osobných údajovZmluva o spracovaní osobných údajov12.11.202112.11.202112.11.2022 0,00 0,00Obec KalošaGalileo Corporation s.r.o.Nie12.11.2021
  SOP-34-10-2021-SKZmluva o prevádzke webového sídla12.11.202112.11.202112.11.2022 380,00 380,00Obec KalošaGalileo Corporation s.r.o.Nie12.11.2021
  SOD-34-10-2021Zmluva o vytvorení webového sídla12.11.202112.11.202112.11.2022 1 190,00 1 190,00Obec KalošaGalileo Corporation s.r.o.Nie12.11.2021
  8010230621ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SIETE15.6.202129.6.202131.12.2021 216,36 0,00Obec KalošaSPP-distribúcia a.s.Nie29.6.2021
  1421313Zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky12.5.202112.5.202120.8.2021 1 400,00 0,00Obec KalošaDobrovoľná požiarna ochranaNie12.5.2021
  2/2021Darovacia zmluva6.5.20216.5.20216.5.2021 200,00 0,00Občianské združenie ROZVOJ VALICKEJ DOLINYObec KalošaNie6.5.2021
  VK14/10/001zmluva o poskytovaní služieb16.4.20215.5.20214.5.2026 0,00 0,00Obec KalošaKomensky, s.r.o.Nie5.5.2021
  2766/2021Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb8.4.20218.4.20218.4.2024 0,00 0,00Obec KalošaNárodná agentúra pre sieťové a elektronické službyNie23.4.2021
  1/2021dodatok č 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov17.2.202117.2.202116.2.2022 0,00 0,00Obec KalošaNATUR-PACK, a.s.Nie25.2.2021
  20/31/012/163Dohoda uzatvorená podľa par.12 ods.3. písm b/ bod 5 zákona č.417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov22.12.20201.1.202131.12.2021 0,00 0,00Obec KalošaUPSVaR Rimavská SobotaNie22.12.2020
  1081901Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č.108190130.11.20201.1.202130.12.2025 0,00 0,00??Nie30.11.2020
  691701Dodatok č. 328.10.20201.1.202128.2.2023 0,00 0,00??Nie30.11.2020
  151 20 01Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu23.6.20201.7.202030.6.2025 0,00 0,00Obec KalošaBrantner Gemer s.r.o.Nie30.11.2020
  11/2017/VZdodatok k zmluve o zbere a vývoze fekálii č. 11/2017/VZ5.11.20201.11.202031.12.2021 0,00 0,00??Nie5.11.2020
  9003541471Účinná zmluva o združenej dodávke elektriny20.10.202020.10.202020.10.2021 0,00 0,00Obec KalošaSSE - Stredoslovenská energetika a.sNie26.10.2020
  2020/128/1587Zmluva o návratnej výpomoci16.10.202026.10.202026.10.2020 15 607,00 0,00Obec KalošaMinisterstvo financií SRNie26.10.2020
  30600/KZ-1228/2020/Kaloša/1506/3300Kúpna zmluva30.9.202022.10.202022.10.2020 4 850,00 0,00Národná diaľničná spoločnosť, a.sObec KalošaNie22.10.2020
  1220200625055001o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ist. §269 ods.2 Obchodného zákonníka platnom znení25.6.202025.6.202025.6.2021 0,00 0,00Obec KalošaMG PZS, s.r.o.Nie25.6.2020
  ZO/2020WB6591-2O zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ohrane zamestnávateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa23.6.202025.6.202025.6.2020 0,00 0,00Obec KalošaOsobnyudaj.sk-WB, s.r.o.Nie25.6.2020
  562001Zmluva o poskytnutí služby21.5.20201.5.202031.12.2024 0,00 0,00Obec KalošaBrantner Gemer s.r.o.Nie21.5.2020