Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1125 zmlúv, 5086 faktúr, 425 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva