Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1325 zmlúv, 6318 faktúr, 525 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 1325 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  40/5/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta18.5.202319.5.2023 10,00 10,00František ŠarlóšiObec SomotorÁno18.5.2023
  39/5/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta2.5.20234.5.2023 10,00 10,00Jozef KiššObec SomotorÁno3.5.2023
  38/4/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta27.4.202328.4.2023 20,00 20,00Erika UjháziováObec SomotorÁno27.4.2023
  Dod č. 1 k 2/1/2023Dodatok č . 1 k dohode č. 23/45/010/71 uzatvorenej podľa §10 ods.3,ods.5 písm.b),ods.11, §26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov25.4.202327.4.202330.9.2023 0,00 0,00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrebišovObec SomotorÁno26.4.2023
  37/4/2023Szerződés17.4.202325.4.2023 0,00 0,00Obec SomotorBalássy László Endréné EVÁno24.4.2023
  36/4/2023Szerződés19.4.202321.4.2023 500,00 500,00Obec SomotorCsillag Musical BtÁno20.4.2023
  35/4/2023Szerződés17.4.202321.4.20231.7.2023 0,00 0,00Obec SomotorGergely Róbert Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú BtÁno20.4.2023
  34/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  33/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu- krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  32/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  31/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  30/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  29/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  28/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  27/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  26/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  25/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  24/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  23/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  22/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  21/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  20/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  19/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  18/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu- krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.Áno19.4.2023
  17/4/2023DOHODA č. 23/45/054/656 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci12.4.202318.4.202330.9.2023 0,00 0,00Obec SomotorÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrebišovÁno17.4.2023
  16/4/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta5.4.20236.4.2023 10,00 10,00Ing. Peter OlexaObec SomotorÁno5.4.2023
  15/3/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta29.3.202331.3.2023 10,00 10,00Eva PeštikováObec SomotorÁno30.3.2023
  14/03/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta22.3.202324.3.2023 20,00 20,00Ladislav HeinrichObec SomotorÁno23.3.2023
  Dod č. 6 k 39/12/2020Dodatok č. 6 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 31/202120.3.202321.3.2023 0,00 0,00Obec Somotor1.východoslovenská OZV, s.r.o.Áno20.3.2023
  13/3/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta7.3.20238.3.2023 10,00 10,00Mária FehérováObec SomotorÁno7.3.2023