Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1367 zmlúv, 6636 faktúr, 554 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 50, nájdené: 1367 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha? Stiahnutá CRZ Zverejnená v CRZ
  Dátum zverejnenia
  74/11/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta30.11.20231.12.2023 10,00 10,00Ľudmila BabaováObec SomotorÁnoNieNie30.11.2023
  73/11/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta27.11.202329.11.2023 10,00 10,00Katarína BarnaováObec SomotorÁnoNieNie28.11.2023
  72/11/2023Zmluva č. 23113908U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie23.11.202329.11.2023 78 118,00 78 118,00Obec SomotorEnvironmentálny fondÁnoNieNie28.11.2023
  Dod č. 2 k 61/09/2019Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie8.11.202325.11.202331.12.2026 0,00 0,00Obec SomotorSlovenský plynárenský priemysel, a.s.ÁnoNieNie24.11.2023
  71/11/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta21.11.202323.11.2023 10,00 10,00Štefan ŠvábObec SomotorÁnoNieNie22.11.2023
  70/11/2023Vállalkozási szerződés18.10.202321.11.2023 0,00 0,00Obec SomotorKalteneckerné Várnai Adrienn egyéni vállalkozóÁnoNieNie20.11.2023
  69/11/2023Nájomná zmluva2.11.202317.11.20231.11.2026 0,00 0,00Katarína VargováObec SomotorÁnoNieNie16.11.2023
  68/11/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta16.11.202317.11.2023 10,00 10,00Eva PeštikováObec SomotorÁnoNieNie16.11.2023
  DOD č. 1/2024DODATOK 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi15.11.202316.11.2023 0,00 0,00Obec SomotorFURA s.r.o.ÁnoNieNie15.11.2023
  67/11/2023Darovacia zmluva8.11.202310.11.2023 500,00 500,00Obec SomotorAGRO-SOMOTOR s.r.o.ÁnoNieNie9.11.2023
  DOD č. 1 k 45/7/2023Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2023 o odvádzaní odpadových vôd7.11.202310.11.2023 0,00 0,00Christopher TóthObec SomotorÁnoNieNie9.11.2023
  66/10/2023Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-07430.10.202331.10.2023 0,00 0,00Obec SomotorSlovenská republika , zastúpená Ministerstvom vnútra SRÁnoNieNie30.10.2023
  65/10/2023Kúpna zmluva23.10.202324.10.2023 50,00 50,00Gabriela DankováObec SomotorÁnoNieNie23.10.2023
  Dod č. 1 k 56/8/2023DODATOK č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.08.2023 vedenej na Okresnom úrade Trebišov, katastrálny odbor pod č.: V- 799/2023- K.Ch18.10.202319.10.2023 0,00 0,00Peter BokaObec SomotorÁnoNieNie18.10.2023
  64/10/2023Licenčná zmluva uzatvorená v zmysle ust. §40 a nasl .zákona č. 618//2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom17.10.202318.10.2023 250,00 250,00Obec SomotorDanka Tkáčová DM-SERVISÁnoNieNie17.10.2023
  63/9/2023Nájomná zmluva č. 1/202329.9.202330.9.202330.9.2028 1 105,52 1 105,52AGROREAL, a.s.Obec SomotorÁnoNieNie29.9.2023
  62/9/2023Poistná zmluva - Hromadné úrazové poistenie26.9.202329.9.202331.3.2024 120,00 120,00Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.ÁnoNieNie28.9.2023
  61/9/2023Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu21.9.202326.9.2023 113,71 113,71Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.ÁnoNieNie25.9.2023
  60/9/2023DOHODA č. 23/45/054/1687 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci22.9.202326.9.202331.3.2024 2 053,20 2 053,20Obec SomotorÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrebišovÁnoNieNie25.9.2023
  59/9/2023Hromadná licenčná zmluva4.7.202323.9.2023 0,00 0,00Obec SomotorSOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamÁnoNieNie22.9.2023
  58/9/2023Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení21.9.202323.9.202328.9.2024 175,25 175,25Obec SomotorKOOPERATIVA poisťovňa., a.s. Vienna Insurance GroupÁnoNieNie22.9.2023
  57/9/2023Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti21.9.202323.9.202328.9.2024 240,01 240,01Obec SomotorKOOPERATIVA poisťovňa., a.s. Vienna Insurance GroupÁnoNieNie22.9.2023
  DOD č. 1/2023 A5547498Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb21.9.202323.9.202321.9.2025 0,00 0,00Obec SomotorOrange Slovensko, a.s.ÁnoNieNie22.9.2023
  Dod č. 1/2023 A2784165Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb21.9.202323.9.202321.9.2025 0,00 0,00Obec SomotorOrange Slovensko, a.s.ÁnoNieNie22.9.2023
  Dod č. 1 k 37/6/2022DODATOK č. 1 K Zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-57/2022 - TV18.9.202319.9.2023 2 716,85 2 716,85Obec SomotorSlovenska republika - Ministerstvo vnúrtra SRÁnoNieNie18.9.2023
  56/8/2023Kúpna zmluva31.8.20231.9.2023 234,95 234,95Peter BokaObec SomotorÁnoNieNie31.8.2023
  55/8/2023Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov3.8.202318.8.202310.8.2024 0,00 0,00Okresný súd TrebišovObec SomotorÁnoNieNie17.8.2023
  54/8/2023Zmluva č. 11/2023 o odvádzaní odpadových vôd17.8.202318.8.2023 0,00 0,00Tibor BokaObec SomotorÁnoNieNie17.8.2023
  53/8/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta14.8.202315.8.2023 10,00 10,00Mária NagyováObec SomotorÁnoNieNie14.8.2023
  52/8/2023Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet9.8.202310.8.2023 0,00 0,00Obec SomotorVÚB BANKA , a.s.ÁnoNieNie9.8.2023
  51/8/2023Zmluva o bežnom účte9.8.202310.8.2023 0,00 0,00Obec SomotorVÚB BANKA , a.s.ÁnoNieNie9.8.2023
  50/8/2023Zmluva o bežnom účte9.8.202310.8.2023 0,00 0,00Obec SomotorVÚB BANKA , a.s.ÁnoNieNie9.8.2023
  49/8/2023Zmluva č. 10/2023 o odvádzaní odpadových vôd1.8.20233.8.2023 0,00 0,00Katarína TóthováObec SomotorÁnoNieNie2.8.2023
  48/8/2023Zmluva č. 9/2023 o odvádzaní odpadových vôd1.8.20233.8.2023 0,00 0,00Elvíra LaczkováObec SomotorÁnoNieNie2.8.2023
  DOHODA k 32/11/2020Dohoda o skončení nájmu25.7.202327.7.202330.9.2023 0,00 0,00BODROG TRADE s.r.o.Obec SomotorÁnoNieNie26.7.2023
  47/7/2023ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov17.7.202326.7.2023 1 300,00 1 560,00Obec SomotorUctoaudit s.r.o.ÁnoNieNie25.7.2023
  46/7/2023Zmluva č. 8/2023 o odvádzaní odpadových vôd7.7.20238.7.2023 0,00 0,00Peter BokaObec SomotorÁnoNieNie7.7.2023
  45/7/2023Zmluva č. 7/2023 o odvádzaní odpadových vôd3.7.20234.7.2023 0,00 0,00Andrej RáczObec SomotorÁnoNieNie3.7.2023
  44/6/2023Zmluva č. 6/2023 o odvádzaní odpadových vôd29.6.20234.7.2023 0,00 0,00Dominik FetykoObec SomotorÁnoNieNie3.7.2023
  43/6/2023Zmluva č. 5/2023 o odvádzaní odpadových vôd29.6.20234.7.2023 0,00 0,00Zuzana BattyányiováObec SomotorÁnoNieNie3.7.2023
  42/6/2023Zmluva č. 4/2023 o odvádzaní odpadových vôd29.6.20234.7.2023 0,00 0,00Martin MedžibrickýObec SomotorÁnoNieNie3.7.2023
  41/6/2023Zmluva č. 3/2023 o odvádzaní odpadových vôd29.6.20234.7.2023 0,00 0,00Mgr. Richard KanóczObec SomotorÁnoNieNie3.7.2023
  40/5/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta18.5.202319.5.2023 10,00 10,00František ŠarlóšiObec SomotorÁnoNieNie18.5.2023
  39/5/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta2.5.20234.5.2023 10,00 10,00Jozef KiššObec SomotorÁnoNieNie3.5.2023
  38/4/2023Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta27.4.202328.4.2023 20,00 20,00Erika UjháziováObec SomotorÁnoNieNie27.4.2023
  Dod č. 1 k 2/1/2023Dodatok č . 1 k dohode č. 23/45/010/71 uzatvorenej podľa §10 ods.3,ods.5 písm.b),ods.11, §26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov25.4.202327.4.202330.9.2023 0,00 0,00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrebišovObec SomotorÁnoNieNie26.4.2023
  37/4/2023Szerződés17.4.202325.4.2023 0,00 0,00Obec SomotorBalássy László Endréné EVÁnoNieNie24.4.2023
  36/4/2023Szerződés19.4.202321.4.2023 500,00 500,00Obec SomotorCsillag Musical BtÁnoNieNie20.4.2023
  35/4/2023Szerződés17.4.202321.4.20231.7.2023 0,00 0,00Obec SomotorGergely Róbert Kulturális és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú BtÁnoNieNie20.4.2023
  34/4/2023Poistná zmluva pre poistenie úrazu - krátkodobé17.4.202320.4.202330.9.2023 8,80 8,80Obec SomotorUnion Poisťovňa , a.s.ÁnoNieNie19.4.2023