Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1088 zmlúv, 4788 faktúr, 406 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 1088 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha? Dátum zverejnenia
28.12.2009Dodatok č.1/201420.12.201321.12.2013 0,00 0,00FURA s.r.o.Obec SomotorÁno20.12.2013
28.12.2009 -Dodatok č.2/201420.12.201321.12.2013 0,00 0,00FURA s.r.o.Obec SomotorÁno20.12.2013
15/05/2013Zmluva na likvidáciu kalu pre obecnú ČOV31.5.20134.6.201331.12.2013 15,75 0,00Ekoservis Slovensko s.r.o.Obec SomotorÁno3.6.2013
01/9100114136Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.0126.4.20121.5.201230.4.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovenský plynárenský priemyselÁno22.5.2012
01/9100114148Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.0126.4.20121.5.201230.4.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovenský plynárenský priemyselÁno22.5.2012
02/9100114526Zmluva o dodávke plynu - dodatok č. 0226.4.20121.5.201230.4.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovenský plynárenský priemyselÁno22.5.2012
02/9100114125Zmluva o dodávke plynu - dodatok č. 0226.4.20121.5.201230.4.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovenský plynárenský priemyselÁno22.5.2012
02/9103165486Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.0226.4.20121.5.201230.4.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovenský plynárenský priemyselÁno22.5.2012
27062012Zmluva o poskytovaní verejných služieb27.6.201229.6.201229.6.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno28.6.2012
27062012/1Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok č.127.6.201229.6.201229.6.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno28.6.2012
TP5042110018911Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb11.7.201214.7.201231.12.2014 0,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno13.7.2012
09/04/2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb8.4.201310.4.2013 0,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno9.4.2013
Dodatok č.1Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatok č.18.4.201310.4.201310.4.2015 229,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno9.4.2013
Dodatok č.1 k 4/2011Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb15.4.201316.4.201316.4.2015 11,18 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno15.4.2013
06/03/2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb13.3.201314.3.2013 0,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno13.3.2013
07/03/2013Zmluva o poskytovaní verejných služieb18.3.201326.3.2013 0,00 0,00Obec SomotorSlovak Telekom, a.s.Áno25.3.2013
A2784165/2012Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb11.6.201211.6.201211.6.2014 0,00 0,00Obec SomotorOrange Slovensko, a.s.Áno12.6.2012
43/12/2013Zmluva o dielo č.3958/2013/A1V2.12.20133.12.2013 0,00 0,00Obec SomotorVVS a.s.Áno2.12.2013
Dodatok č.1 k 8/2012Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Dodatok č.120.12.201315.1.2014 0,00 0,00Obec SomotorVVS a.s.Áno14.1.2014
Dod. č. 2 k 8/2012Dodatok č. 2 k zmluve č. 80-000051359PO20121.3.20186.3.2018 0,00 0,00Obec SomotorVVS a.s.Áno5.3.2018
28092009Dodatok č.1/2013 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi31.5.20136.6.2013 10,00 0,00Obec SomotorFURA s.r.o.Áno5.6.2013
Dodatok č.3Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 28.12.20094.10.20135.10.2013 0,00 0,00Obec SomotorFURA s.r.o.Áno4.10.2013
Dod. č. 1/2018Dodatok 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi22.11.201829.11.2018 0,00 0,00Obec SomotorFURA s.r.o.Áno28.11.2018
Dod č.1/2020DODATOK č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi25.2.202026.2.2020 0,00 0,00Obec SomotorFURA s.r.o.Áno25.2.2020
13/6/2020Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu26.6.202027.6.202031.12.2020 0,00 0,00Obec SomotorFURA s.r.o.Áno26.6.2020
18/7/2015Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb10.7.201514.7.2015 0,00 0,00Obec SomotorVAŠA Slovensko, s r.o.Áno13.7.2015
14/5/2014Zmluva o termínovanom úvere č.453/2014/UZ28.5.201430.5.201420.4.2016 30 000,00 0,00Obec SomotorVšeobecná úverová banka a.s.Áno29.5.2014
15/5/2014Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.694/2014/D28.5.201431.5.201420.4.2016 30 000,00 0,00Obec SomotorVšeobecná úverová banka a.s.Áno30.5.2014
1138/2011Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č 1572/2011/D28.9.201128.9.201128.9.2013 20 000,00 0,00Obec SomotorVšeobecná úverová banka a.s.Áno28.9.2011
1139/2011zmluva o terminovanom úver č. 996/2011/UZ28.9.201128.9.201128.9.2013 20 000,00 0,00Obec SomotorVšeobecná úverová banka a.s.Áno29.9.2011