Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1134 zmlúv, 5204 faktúr, 433 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva