Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1091 zmlúv, 4809 faktúr, 407 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  96/11/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  26.11.2019
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ing. Marta Podolcová
  • IČO
   45246483
  • Adresa
   Ul. 9 mája 15, 07101 Michalovce
 • Dátum podpisu
  2.9.2019
 • Dátum platnosti od
  27.11.2019
 • Dátum platnosti do
  30.12.2020
 • Suma
  1 500,00 €
 • Suma s DPH
  1 500,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy