Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1091 zmlúv, 4809 faktúr, 407 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  97/11/2019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí dotácie
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  29.11.2019
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice
  • IČO
   35516909
  • Adresa
   Hlavná ulica 78/93, 07637 Rad
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dátum podpisu
  28.11.2019
 • Dátum platnosti od
  30.11.2019
 • Dátum platnosti do
  31.12.2019
 • Suma
  300,00 €
 • Suma s DPH
  300,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 29.11.2019 14:34:00
   scan0012.pdf
   scan0012.pdf