Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1053 zmlúv, 4473 faktúr, 381 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva