Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1022 zmlúv, 4379 faktúr, 378 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva