Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1099 zmlúv, 4946 faktúr, 417 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  23/10/2020
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme hrobového miesta
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  16.10.2020
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Jana Barčáková
  • IČO
  • Adresa
   Rybárska 1919/17, 04012 Košice-Krásna
 • Dátum podpisu
  16.10.2020
 • Dátum platnosti od
  17.10.2020
 • Dátum platnosti do
  16.10.2030
 • Suma
  20,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  20,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 16.10.2020 11:44:00
   scan0272.pdf
   scan0272.pdf