Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1108 zmlúv, 4994 faktúr, 420 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  24/11/2020
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme hrobového miesta
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  19.11.2020
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Viktor Takács
  • IČO
  • Adresa
   Agátová 477/60, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dátum podpisu
  19.11.2020
 • Dátum platnosti od
  20.11.2020
 • Dátum platnosti do
  19.11.2030
 • Suma
  10,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  10,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 19.11.2020 13:32:00
   scan0304.pdf
   scan0304.pdf