Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1124 zmlúv, 5073 faktúr, 422 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Dod č.1/2021
 • Názov zmluvy
  DODATOK č. 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  14.1.2021
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   FURA s.r.o.
  • IČO
   36211451
  • Adresa
   SNP 77, 04442 Rozhanovce
 • Dátum podpisu
  14.1.2021
 • Dátum platnosti od
  15.1.2021
 • Dátum platnosti do
  31.12.2021
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 14.1.2021 10:50:00
   scan0391.pdf
   scan0391.pdf