Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1143 zmlúv, 5289 faktúr, 437 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  14/6/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o nájme hrobového miesta
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  11.6.2021
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Ing. Angela Jakabová
  • IČO
  • Adresa
   Exnárová 804/5, Košice-Dargovských hrdinov
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dátum podpisu
  10.6.2021
 • Dátum platnosti od
  12.6.2021
 • Dátum platnosti do
  10.6.2031
 • Suma
  20,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  20,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 11.6.2021 08:08:00
   scan0456.pdf
   scan0456.pdf