Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1234 zmlúv, 5840 faktúr, 485 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  26/5/2022
 • Názov zmluvy
  ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  23.5.2022
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Uctoaudit s.r.o.
  • IČO
   46924256
  • Adresa
   Okružná 40/38, 076 13 Byšta
 • Dátum podpisu
  17.5.2022
 • Dátum platnosti od
  24.5.2022
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  1 300,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  1 560,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy