Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1254 zmlúv, 5973 faktúr, 494 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  54/9/2022
 • Názov zmluvy
  Hromadná licenčná zmluva
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  23.9.2022
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
  • IČO
   00178454
  • Adresa
   Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
 • Dátum podpisu
  2.9.2022
 • Dátum platnosti od
  24.9.2022
 • Dátum platnosti do
  27.8.2022
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Faktúry