Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1402 zmlúv, 6830 faktúr, 570 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  3/1/2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  24.1.2023
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO
   42156424
  • Adresa
   Kollárová 8, 917 02 Bratislava
 • Dátum podpisu
  28.12.2022
 • Dátum platnosti od
  25.1.2023
 • Dátum platnosti do
  27.12.2025
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy