Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1410 zmlúv, 6931 faktúr, 589 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  Dod č. 1 k 37/6/2022
 • Názov zmluvy
  DODATOK č. 1 K Zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-57/2022 - TV
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  18.9.2023
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slovenska republika - Ministerstvo vnúrtra SR
  • IČO
   00151866
  • Adresa
   Pribinová 2, 81272 Bratislava
 • Dátum podpisu
  18.9.2023
 • Dátum platnosti od
  19.9.2023
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  2 716,85 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  2 716,85 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy