Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1052 zmlúv, 4469 faktúr, 381 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva