Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 374 zmlúv, 2700 faktúr, 687 objednávok za organizáciu Vavrečka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  182019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní servisných služieb
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  21.8.2019
 • Názov organizacie
  Vavrečka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Vavrečka
  • IČO
   00314951
  • Adresa
   Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka
 • Dodávateľ

  • Názov
   OravaSK, s.r.o.
  • IČO
   48293415
  • Adresa
   Vavrečka 93, 02901 Vavrečka
 • Dátum podpisu
  21.8.2019
 • Dátum platnosti od
  22.8.2019
 • Dátum platnosti do
  21.8.2019
 • Suma
  50,00 €
 • Suma s DPH
  50,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 21.8.2019 14:49:00
   OravaSK.pdf
   OravaSK.pdf