Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22997 zmlúv, 245112 faktúr, 22605 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.

Bezplatne1

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
500 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_21

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_2

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_22

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_3

Evidencia zmlúv
100 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1024 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1024 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_32

Evidencia zmlúv
200 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1024 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_33

Evidencia zmlúv
200 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1024 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_4

Evidencia zmlúv
200 ks
Prílohy k zmluvám
1024 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1024 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1024 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_5

Evidencia zmlúv
550 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
550 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
550 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_51

Evidencia zmlúv
550 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
550 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
550 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_61

Evidencia zmlúv
1000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
550 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
550 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_6

Evidencia zmlúv
1000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
550 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
550 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_7

Evidencia zmlúv
1500 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_72

Evidencia zmlúv
1500 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_73

Evidencia zmlúv
3000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_8

Evidencia zmlúv
3000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_9

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1,5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_92

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_93

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_91

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1,5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_101

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_102

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

cena na vyžiadanie_10

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
5 MB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
5 MB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou
Úradná tabuľa: Stavebný úrad

* v cene a počte sú zahrnuté aj zmluvy podriadených organizácii.

** ceny uvedené v cenníku sú bez DPH