Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22371 zmlúv, 237058 faktúr, 21658 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.