Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22623 zmlúv, 240109 faktúr, 22042 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.