Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18169 zmlúv, 195587 faktúr, 17192 objednávok. Do projektu sa zapojilo 292 organizácií.