Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22997 zmlúv, 245112 faktúr, 22605 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.