Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20637 zmlúv, 218621 faktúr, 19731 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.