Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17809 zmlúv, 192405 faktúr, 16853 objednávok. Do projektu sa zapojilo 291 organizácií.