Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26138 zmlúv, 275079 faktúr, 26525 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.