Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20938 zmlúv, 222961 faktúr, 20161 objednávok. Do projektu sa zapojilo 296 organizácií.