Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18875 zmlúv, 201853 faktúr, 18050 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.