Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19245 zmlúv, 206663 faktúr, 18498 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.