Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19627 zmlúv, 210210 faktúr, 18801 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.