Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24045 zmlúv, 253032 faktúr, 24419 objednávok. Do projektu sa zapojilo 286 organizácií.