Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21328 zmlúv, 226475 faktúr, 20464 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.