Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20899 zmlúv, 222024 faktúr, 20115 objednávok. Do projektu sa zapojilo 296 organizácií.
Zapojené obce a organizácie