Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18903 zmlúv, 202490 faktúr, 18142 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie