Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18740 zmlúv, 200200 faktúr, 17869 objednávok. Do projektu sa zapojilo 292 organizácií.
Zapojené obce a organizácie