Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20337 zmlúv, 214796 faktúr, 19260 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie