Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19458 zmlúv, 208825 faktúr, 18734 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie