Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20124 zmlúv, 212907 faktúr, 19075 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie