Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21515 zmlúv, 227954 faktúr, 20647 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie