Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24471 zmlúv, 258919 faktúr, 24316 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Zapojené obce a organizácie