Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20782 zmlúv, 220093 faktúr, 19900 objednávok. Do projektu sa zapojilo 296 organizácií.
Zapojené obce a organizácie