Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20595 zmlúv, 218329 faktúr, 19688 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.
Zapojené obce a organizácie