Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25005 zmlúv, 264886 faktúr, 25128 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Zapojené obce a organizácie