Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19335 zmlúv, 207083 faktúr, 18576 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie