Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20498 zmlúv, 216376 faktúr, 19435 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.
Zapojené obce a organizácie