Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25726 zmlúv, 271216 faktúr, 25893 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Zapojené obce a organizácie