Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21305 zmlúv, 226308 faktúr, 20452 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie