Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22994 zmlúv, 245030 faktúr, 22594 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.
Zapojené obce a organizácie