Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18163 zmlúv, 195538 faktúr, 17190 objednávok. Do projektu sa zapojilo 292 organizácií.