Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19643 zmlúv, 210236 faktúr, 18802 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.