Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16429 zmlúv, 178149 faktúr, 15553 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.