Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16942 zmlúv, 184082 faktúr, 16063 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.