Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20113 zmlúv, 212840 faktúr, 19044 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.