Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 23970 zmlúv, 254350 faktúr, 23646 objednávok. Do projektu sa zapojilo 301 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu