Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24497 zmlúv, 259016 faktúr, 24357 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu