Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26114 zmlúv, 274858 faktúr, 26486 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu