Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25650 zmlúv, 270900 faktúr, 25801 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu