Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24964 zmlúv, 260285 faktúr, 25800 objednávok. Do projektu sa zapojilo 289 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu