Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26129 zmlúv, 272553 faktúr, 27292 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu