Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20325 zmlúv, 214648 faktúr, 19257 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.