Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20641 zmlúv, 218625 faktúr, 19731 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu