Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20641 zmlúv, 218625 faktúr, 19731 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.

EMEL® BRATISLAVA, s. r. o.

Švabinského 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 390 633
IČDPH: SK2020304935
Zap. v OR OS Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka č. 8538/B

00421/2/3266 3333

info@rzof.sk

www.emel.sk