Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26658 zmlúv, 276389 faktúr, 27855 objednávok. Do projektu sa zapojilo 295 organizácií.
Zapojené obce a organizácie