Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25260 zmlúv, 267899 faktúr, 25369 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.

Vláda SR na svojom predposlednom decembrovom zasadnutí schválila nariadenie 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv na internete a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy , ktoré platí od 1.1.2012.

Celé znenie nariadenia nájdete na http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=26473

Späť na prehľad