Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20635 zmlúv, 218442 faktúr, 19727 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.

Pri zverejňovaní dokumentov /zmluv, faktúr, objednávok/ uzavretých medzi fyzickou osobou nie je potrebné pri zadávaní nového partnera vyplňovať IČO . Tento údaj už nie je potrebný pre fyzickú osobu, ale je potrebný iba pre právnickú osobu. Takto  zaevidovaného nového partnera Vám dovolí uložiť.

 

 

Späť na prehľad