Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26521 zmlúv, 274357 faktúr, 27638 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.

Zmenou zákona od 1.4.2022 vzniká povinnosť zverejňovania údajov pre obce  na https://www.crz.gov.sk/ ( Centrálny register Zmlúv )

Na základe tejto zmeny v súčasnosti zapracovávame  rozšírenie služby na RZOF - možnosť exportu vo formáte crz.gov.sk a možnosť automatického zasielania dávky pre zverejnenie na crz.gov.sk.

Toto rozšírenie služby bude možné si objednať.

Späť na prehľad