Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26812 zmlúv, 278114 faktúr, 28062 objednávok. Do projektu sa zapojilo 295 organizácií.

Pri zverejňovaní zmlúv na portáli RZOF odporúčame zverejňovať na RZOF.sk  zmluvy tak, ako vyžaduje nariadenie.

V  prípade ak začnete  využívať automatické zverejňovanie pomocou stránky rzof.sk. 

Prikladáme link na nariadenie : 51_nariadenie-vlady-c-498_2011-z-z.pdf (gov.sk)

Späť na prehľad