Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25758 zmlúv, 270104 faktúr, 26932 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.

Pri zverejňovaní zmlúv na portáli RZOF odporúčame zverejňovať na RZOF.sk  zmluvy tak, ako vyžaduje nariadenie.

V  prípade ak začnete  využívať automatické zverejňovanie pomocou stránky rzof.sk. 

Prikladáme link na nariadenie : 51_nariadenie-vlady-c-498_2011-z-z.pdf (gov.sk)

Späť na prehľad