Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22999 zmlúv, 245126 faktúr, 22607 objednávok. Do projektu sa zapojilo 298 organizácií.

V zmysle zosúladenia štruktúry XML s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Zz. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy sme vykonali úpravu štruktúry XML dokumentov pre import všetkých druhov dokumentov.

 

Boli doplnené dátové prvky podľa prílohy č. 2 Katalóg dátových prvkov, tohto výnosu.

 

Zároveň sme pre Vás pripravili popis polí, ktoré sú povinné pre vyplnenie a importovanie na portál.

Späť na prehľad