Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17961 zmlúv, 194285 faktúr, 17035 objednávok. Do projektu sa zapojilo 291 organizácií.

Urýchlenie procesu vkladania dokumentov na portál a tým šetrenie času, je jeden zo základných princípov nášho portálu. Preto sme pre Vás pripravili automatické nastavenie Vašej obce/organizácie ako odberateľa vo všetkých typoch dokumentov. Čiže už viac nebudete musieť vyhľadávať svoju organizáciu v databáze partnerov.

Pre využitie tejto funkcie si nastavte v záložke Moja organizácia do políčka Partner požadované údaje.

Späť na prehľad