Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20325 zmlúv, 214648 faktúr, 19257 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.

Urýchlenie procesu vkladania dokumentov na portál a tým šetrenie času, je jeden zo základných princípov nášho portálu. Preto sme pre Vás pripravili automatické nastavenie Vašej obce/organizácie ako odberateľa vo všetkých typoch dokumentov. Čiže už viac nebudete musieť vyhľadávať svoju organizáciu v databáze partnerov.

Pre využitie tejto funkcie si nastavte v záložke Moja organizácia do políčka Partner požadované údaje.

Späť na prehľad