Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19570 zmlúv, 209589 faktúr, 18794 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Nové heslo