Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18867 zmlúv, 201800 faktúr, 18046 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Nové heslo