Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1367 zmlúv, 6636 faktúr, 554 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  71/11/2022
 • Názov zmluvy
  Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  23.11.2022
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Zsolt Balog
  • IČO
  • Adresa
   Novoviešťanská ulica 392/14, 07635 Somotor- Nová Vieska pri Bodrogu
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dátum podpisu
  18.11.2022
 • Dátum platnosti od
  24.11.2022
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  10,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  10,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy