Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1414 zmlúv, 6960 faktúr, 590 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  24/7/2024
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  10.7.2024
 • Názov organizacie
  Obec Somotor
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Somotor
  • IČO
   00331945
  • Adresa
   Obchodná č.39/7, 076 35 Somotor
 • Dodávateľ

  • Názov
   LAJA STAV s.r.o.
  • IČO
   47069007
  • Adresa
   Hlavná 10, 076 84 Bačka
 • Dátum podpisu
  9.7.2024
 • Dátum platnosti od
  11.7.2024
 • Dátum platnosti do
 • Suma
  17 711,46 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  17 711,46 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Somotor - malý pavilón
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy