Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 401 zmlúv, 3046 faktúr, 274 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  38/2022
 • Názov zmluvy
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  12.9.2022
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   CESTY, s.r.o.
  • IČO
   47131276
  • Adresa
   Cabajská 28, 949 01 Nitra
 • Dátum podpisu
  9.9.2022
 • Dátum platnosti od
  9.9.2022
 • Dátum platnosti do
  31.12.2023
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  21 720,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy