Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 414 zmlúv, 3104 faktúr, 284 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 414 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  8/2023Darovacia zmluva č. 31431/20237.3.20237.3.202330.9.2023 0,00 300,00Obec Veľký GrobNadácia PontisÁno10.3.2023
  7/2023Dotatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej v zmysle ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 12.04.202128.2.20231.3.202328.2.2025 0,00 0,00Obec Veľký GrobPeter ŠelingaÁno1.3.2023
  6/2023Zmluva na servis uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov1.3.20231.3.202330.11.2026 0,00 0,00Obec Veľký GrobA.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.Áno1.3.2023
  5/2023Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej v zmysle ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 12.04.202128.2.202328.2.202328.2.2025 0,00 0,00Obec Veľký GrobJarmila HochmanováÁno28.2.2023
  4/2023Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej v zmysle ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 12.04.202128.2.202328.2.202328.2.2025 0,00 0,00Obec Veľký GrobValéria ViglášováÁno28.2.2023
  3/2023Zmluva o dielo18.1.202318.1.202318.1.2030 0,00 187 066,20Obec Veľký Grobm-plan, s.r.o.Áno8.2.2023
  2/2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z roku 2022 o vydaní časopisu "Život vo Veľkom Grobe"20.1.202320.1.202331.12.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobRegionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o.Áno25.1.2023
  52/2022ZMLUVA č. 220054 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie22.12.202222.12.202231.12.2025 0,00 2 988 822,68Obec Veľký GrobEnvironmentálny fondÁno4.1.2023
  01/2023Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby1.1.20231.1.202331.12.2023 0,00 0,00Obec Veľký GrobRužová Záhrada n.o.Áno4.1.2023
  51/2022Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E4423 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.20226.12.20226.12.202231.12.2023 0,00 0,00Obec Veľký GrobEnvironmentálny fondÁno20.12.2022
  50/2022Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov15.12.202215.12.202231.12.2023 0,00 3 000,00Obec Veľký GrobLUCA PARTNER, s.r.o.Áno16.12.2022
  49/2022Zmluva o bežnom účte9.12.20229.12.20229.12.2050 0,00 0,00Obec Veľký GrobSlovenská sporiteľňa a.s.Áno9.12.2022
  39/2022ZMLUVA O DIELO25.11.202225.11.202231.12.2050 3 985 241,74 4 782 290,09Obec Veľký GrobFERROMONT, a.s.Áno9.12.2022
  48/2022Zmluva č. E4423 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie28.11.202228.11.202231.12.2023 0,00 224 426,00Obec Veľký GrobEnvironmentálny fondÁno5.12.2022
  47/2022Zmluva o dielo29.11.202229.11.202229.11.2024 285 110,77 342 132,92Obec Veľký GrobRIKOSTAV CONTAINER, s,.r.o.Áno30.11.2022
  46/2022Zmluva o zriadení vecných bremien21.11.202221.11.202221.11.2052 0,00 0,00Západoslovenská distribučná, a.s.Obec Veľký GrobÁno22.11.2022
  45/2022Dohoda č. 22/05/010/1514.11.20221.1.202331.12.2023 0,00 0,00Obec Veľký GrobÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno14.11.2022
  44/2022Zámenná zmluva14.11.202214.11.202231.12.2022 0,00 0,00Obec Veľký GrobKatarína Turcárová, Gabriela PavlechováÁno14.11.2022
  43/2022Zmluva č.2022/2 o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov7.9.20227.9.202231.12.2052 0,00 0,00Obec Veľký GrobRNDr. Peter VyskočilÁno2.11.2022
  42/2022Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“20.10.202220.10.202220.10.2052 0,00 0,00Obec Veľký GrobT-MAPY s.r.o.Áno26.10.2022
  41/2022Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku10.10.202210.10.202231.12.2028 0,00 320 777,58Obec Veľký GrobMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SRÁno11.10.2022
  40/2022Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce10.10.202210.10.202210.10.2025 0,00 0,00Obec Veľký GrobOkresný súd GalantaÁno10.10.2022
  38/2022Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo9.9.20229.9.202231.12.2023 0,00 21 720,00Obec Veľký GrobCESTY, s.r.o.Áno12.9.2022
  37/2022Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých5.9.20225.9.202231.12.2042 0,00 0,00Obec Veľký Grob3W Slovakia,s.r.o.Áno6.9.2022
  36/2022Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 3100772022-R9.8.20221.12.202231.12.2025 0,00 0,00Obec Veľký GrobPow-en, a.s.Áno6.9.2022
  35/2022Darovacia zmluva8.8.20228.8.20228.8.2023 200,00 200,00Obec Veľký GrobDedovizeň o.z.Áno10.8.2022
  34/2022Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2216004525.7.202225.7.202230.6.2023 1 600,00 1 600,00Obec Veľký GrobNadácia ZSEÁno25.7.2022
  33/2022Zmluva o poskytnutí reklamy30.6.202230.6.202230.8.2022 500,00 500,00Obec Veľký GrobSEMA HŠÁno13.7.2022
  32/2022Zmluva o poskytnutí reklamy30.6.202230.6.202230.8.2022 500,00 500,00Obec Veľký GrobAlas Slovakia s. r. o.,Áno30.6.2022
  31/2022Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z_BOXU zo dňa 09.07.202116.6.202216.6.202216.6.2052 0,00 0,00Obec Veľký GrobPacketa Slovakia s.r.o.Áno16.6.2022