Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 498 zmlúv, 3678 faktúr, 306 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 50, nájdené: 498 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha? Stiahnutá CRZ Zverejnená v CRZ
  Dátum zverejnenia
  39/2024Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva15.7.202415.7.2024 0,00 2 800,00Obec Veľký GrobMLOCK-SK s.r.o.ÁnoÁnoNie18.7.2024
  38/2024NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo16.7.202416.7.202431.12.2034 0,00 0,00Slovak Parcel Service s.r.o.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno16.7.2024
  37/2024Nájomná zmluva11.7.202411.7.2024 0,00 0,00ORAVING s.r.o.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno15.7.2024
  36/2024Darovacia zmluva2.7.20242.7.2024 0,00 10 000,00Obec Veľký GrobDedovizeň o.z.ÁnoÁnoÁno4.7.2024
  35/2024ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-TT-VO-2024000207-00325.6.202425.6.202425.6.2029 0,00 64 114,00Obec Veľký GrobMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyÁnoÁnoÁno3.7.2024
  34/2024Zmluva o úvere č. 408/CC/2427.6.202427.6.2024 600 000,00 0,00Obec Veľký GrobSlovenská sporiteľňa a.s.ÁnoÁnoÁno28.6.2024
  33/2024Darovacia zmluva24.6.202424.6.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobMládežnícky športový klub Senec o.z.ÁnoÁnoÁno25.6.2024
  32/2024Zmluva o dielo10.6.202410.6.2024 0,00 31 896,00Obec Veľký GrobLlanaj stav s. r. o.ÁnoÁnoÁno11.6.2024
  31/2024Dodatok č. 001 k zmluve GDPR_2021-10-12-31-01 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov3.6.20243.6.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobMG GDPR, s.r.o.ÁnoÁnoÁno4.6.2024
  30/2024ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB V OBLASTI EKONOMICKÉHO PORADENSTVA21.5.202421.5.2024 8 599,00 0,00Obec Veľký GrobIng. Eva Kmeťková – FINEKOÁnoÁnoÁno21.5.2024
  29/2024Zmluva o dielo na vykonanie záchranného archeologického výskumu na stavbe: „Veľký Grob - Kanalizácia“14.5.202414.5.2024 6 620,00 6 620,00Obec Veľký GrobARCHEOCENTER s.r.o.ÁnoÁnoÁno15.5.2024
  28/2024Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/45122.4.202422.4.2024 2 000,00 2 000,00Obec Veľký GrobMinisterstvo fianncií Slovenskej republikyÁnoÁnoÁno29.4.2024
  27/2024Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy25.4.202425.4.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobZápadoslovenská distribučná a. s,ÁnoÁnoÁno25.4.2024
  26/2024Zmluva č. 4/2024 o dodávke vody z obecného vodovodu15.3.202415.3.2024 0,00 0,00?Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno19.4.2024
  25/2024Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu č. 5/20249.4.20249.4.2024 0,00 0,00?Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno16.4.2024
  24/2024Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku10.4.202410.4.2024 0,00 0,00ZSE Energia , a.s.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno16.4.2024
  23/2024Kúpna zmluva10.4.202410.4.2024 700,00 700,00?Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno10.4.2024
  22/2024Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode8.4.20248.4.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobAVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.ÁnoÁnoNie9.4.2024
  21/2024DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 4634 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu a o ukončení Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 463425.3.202425.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobEnvironmentálny fondÁnoÁnoÁno3.4.2024
  20/2024Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb26.3.202426.3.202427.3.2026 0,00 0,00Obec Veľký GrobAVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.ÁnoÁnoÁno27.3.2024
  19/2024Dodatok č. 1 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb26.3.202426.3.202427.3.2026 0,00 0,00Obec Veľký GrobAVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.ÁnoÁnoÁno27.3.2024
  18/2024Kúpna zmluva26.3.202426.3.2024 9 190,00 11 028,00Obec Veľký GrobSmartIntegra group, s. r. o.ÁnoÁnoÁno27.3.2024
  17/2024DODATOK č.6 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 28.06.201626.3.202426.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobNATUR-PACK, a.s.ÁnoÁnoÁno27.3.2024
  16/2024DODATOK č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 9.7.202120.3.202420.3.2024 0,00 0,00Packeta Slovakia s.r.o.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno27.3.2024
  15/2024Zmluva o nájme futbalového ihriska20.3.202420.3.202431.3.2027 0,00 0,00Mládežnícky športový klub Senec o.z.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno27.3.2024
  14/2024Zmluva č. 3/2024 o dodávke vody z obecného vodovodu20.3.202420.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký Grob?ÁnoÁnoÁno25.3.2024
  13/2024Zmluva č. 2/2024 o dodávke vody z obecného vodovodu20.3.202420.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký Grob?ÁnoÁnoÁno25.3.2024
  12/2024Zmluva č. 324 0111 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR21.3.202421.3.2024 3 000,00 3 000,00Obec Veľký GrobDobrovoľná požiarna ochrana SRÁnoÁnoÁno21.3.2024
  11/2024Darovacia zmluva15.3.202415.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký Grob?ÁnoÁnoÁno20.3.2024
  10/2024Zmluva o spracúvaní osobných údajov5.3.20245.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobMK hlas, s.r.o.ÁnoÁnoÁno5.3.2024
  9/2024Zmluva o poskytovaní služieb5.3.20245.3.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobMK hlas, s.r.o.ÁnoÁnoÁno5.3.2024
  8/2024Zmluva č. 9/2016 o vykonávaní pohrebných služieb25.11.201625.11.2016 0,00 0,00Obec Veľký GrobVA-SI, spol. s. r. o.,ÁnoÁnoNie13.2.2024
  7/2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Grob v roku 2024 č. 2/202420.1.202420.1.202431.12.2024 800,00 800,00Jednota dôchodcov na Slovensku - MO Veľký GrobObec Veľký GrobÁnoÁnoÁno24.1.2024
  6/2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Grob v roku 2024 č. 4/202417.1.202417.1.202431.12.2024 1 000,00 1 000,00B-team Veľký GrobObec Veľký GrobÁnoÁnoÁno18.1.2024
  5/2024ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 00306291/000/202316.1.202416.1.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobINISOFT s.r.o.ÁnoÁnoÁno16.1.2024
  55/2023ZMLUVA O NÁJME PRIESTOROV PRE ÚČELY OSADENIA A PREVÁDZKOVANIA TELEKOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA28.12.202328.12.202331.12.2026 0,00 0,00GOLEM TECH, s.r.o.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno15.1.2024
  4/2024Zmluva o výpožičke12.1.202412.1.202412.1.2031 0,00 0,00Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho krajaObec Veľký GrobÁnoÁnoÁno15.1.2024
  3/2024Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov11.1.202411.1.202431.12.2024 3 000,00 3 000,00Obec Veľký GrobLUCA PARTNER, s.r.o.ÁnoÁnoÁno12.1.2024
  2/2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Grob v roku 2024 č. 3/202410.1.202410.1.202431.12.2024 800,00 800,00KMŠ Veľký Grob - Nový SvetObec Veľký GrobÁnoÁnoÁno11.1.2024
  1/2024Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľký Grob v roku 2024 č. 1/202410.1.202410.1.202431.12.2024 2 400,00 2 400,00Dobrovoľný hasičský zbor Veľký GrobObec Veľký GrobÁnoÁnoÁno11.1.2024
  54/2023Zmluva o poskytovaní právnej služby20.12.202320.12.202331.12.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobMichal Mrva - advokátska kancelária s.r.o.ÁnoÁnoÁno21.12.2023
  53/2023Zmluva č. 19/2023 o dodávke vody z obecného vodovodu25.11.202325.11.2023 0,00 0,00?Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno20.12.2023
  52/2023Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2023/32-05527.9.202327.9.2023 0,00 0,00Obec Veľký GrobMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyÁnoÁnoÁno13.12.2023
  51/2023Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu25.11.202325.11.2023 0,00 0,00?Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno12.12.2023
  50/2023Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo6.12.20236.12.2023 0,00 0,00Obec Veľký GrobRIKOSTAV s.r.o.ÁnoÁnoÁno6.12.2023
  49/2023DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E4423 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.202220.11.202320.11.2023 0,00 0,00Obec Veľký GrobEnvironmentálny fondÁnoÁnoÁno28.11.2023
  48/2023ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby21.11.202321.11.202331.12.2024 0,00 0,00Obec Veľký GrobRužová záhrada n.o.ÁnoÁnoÁno21.11.2023
  46/2023Zmluva o poskytovaní služieb19.10.202319.10.202330.11.2023 2 000,00 0,00Obec Veľký GrobITKON, spol. s.r.o.ÁnoÁnoÁno16.11.2023
  45/2023Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní25.9.20233.10.2023 0,00 0,00Obec BernolákovoObec Veľký GrobÁnoÁnoÁno16.11.2023
  47/2023Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (pozemok) ev.č. 0821/2007 zo dňa 30.4.200715.11.202315.11.2023 0,00 0,00Slovak Telekom a.s.Obec Veľký GrobÁnoÁnoÁno16.11.2023