Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 401 zmlúv, 3046 faktúr, 275 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  42/2022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  26.10.2022
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   T-MAPY s.r.o.
  • IČO
   43995187
  • Adresa
   Dvojkrížna /49, 821 06 Bratislava 214
 • Dátum podpisu
  20.10.2022
 • Dátum platnosti od
  20.10.2022
 • Dátum platnosti do
  20.10.2052
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy