Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 453 zmlúv, 3469 faktúr, 297 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  46/2022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o zriadení vecných bremien
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  22.11.2022
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Západoslovenská distribučná, a.s.
  • IČO
   36361518
  • Adresa
   Čulenova 6, 81647 Bratislava 1
 • Dodávateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dátum podpisu
  21.11.2022
 • Dátum platnosti od
  21.11.2022
 • Dátum platnosti do
  21.11.2052
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
 • Prílohy

  Faktúry