Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 409 zmlúv, 3046 faktúr, 275 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  47/2022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  30.11.2022
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   RIKOSTAV CONTAINER, s,.r.o.
  • IČO
   43850065
  • Adresa
   Kobylnice 6, 08701 Giraltovce
 • Dátum podpisu
  29.11.2022
 • Dátum platnosti od
  29.11.2022
 • Dátum platnosti do
  29.11.2024
 • Suma
  285 110,77 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  342 132,92 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
 • CRZ stav
 • Prílohy