Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 482 zmlúv, 3601 faktúr, 302 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  3/2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dielo
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  8.2.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   m-plan, s.r.o.
  • IČO
   46807586
  • Adresa
   Dúhová 27, 900 29 Nová Dedinka
 • Dátum podpisu
  18.1.2023
 • Dátum platnosti od
  18.1.2023
 • Dátum platnosti do
  18.1.2030
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  187 066,20 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  18.1.2023 16:11:08
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
  18.1.2023 16:11 - Stiahnuté CRZ agentom.
 • Prílohy

  Dodatky