Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 467 zmlúv, 3570 faktúr, 301 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  7/2023
 • Názov zmluvy
  Dotatok č. 1/2023 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej v zmysle ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 12.04.2021
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  1.3.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Peter Šelinga
  • IČO
   7777777
  • Adresa
   Veľký Grob 268, 925 27 Veľký Grob
 • Dátum podpisu
  28.2.2023
 • Dátum platnosti od
  1.3.2023
 • Dátum platnosti do
  28.2.2025
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  1.3.2023 10:14:36
 • Dátum zverejnenia CRZ
  1.3.2023 10:20:31
 • CRZ stav
  1.3.2023 10:14 - Stiahnuté CRZ agentom.
  21.6.2023 22:35 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy