Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 499 zmlúv, 3678 faktúr, 306 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  34/2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva č. 4633 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  3.8.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obecný úrad Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   272, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Environmentálny fond
  • IČO
   30796491
  • Adresa
   Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava
 • Dátum podpisu
  1.8.2023
 • Dátum platnosti od
  1.8.2023
 • Dátum platnosti do
  31.7.2039
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  137 150,27 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  3.8.2023 18:06:09
 • Dátum zverejnenia CRZ
 • CRZ stav
  3.8.2023 18:06 - Stiahnuté CRZ agentom.
 • Prílohy

  • Dátum
   Názov
   Popis
  • 3.8.2023 14:11:00
   4305386.pdf
   4305386.pdf