Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 491 zmlúv, 3678 faktúr, 305 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  38/2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva o spolupráci
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  21.8.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
  • IČO
   31595545
  • Adresa
   Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • Dátum podpisu
  21.8.2023
 • Dátum platnosti od
  21.8.2023
 • Dátum platnosti do
  21.8.2024
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  150,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  21.8.2023 16:08:24
 • Dátum zverejnenia CRZ
  21.8.2023 16:10:13
 • CRZ stav
  21.8.2023 16:08 - Stiahnuté CRZ agentom.
  22.8.2023 22:47 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy