Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 448 zmlúv, 3373 faktúr, 293 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  39/2023
 • Názov zmluvy
  Sponzorská zmluva č. 1/2023
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  5.9.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
  • IČO
   00168840
  • Adresa
   Revolučná štvrť 953, 92414 Galanta
 • Dátum podpisu
  5.9.2023
 • Dátum platnosti od
  5.9.2023
 • Dátum platnosti do
  5.9.2024
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  100,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  5.9.2023 12:48:05
 • Dátum zverejnenia CRZ
  5.9.2023 12:50:05
 • CRZ stav
  5.9.2023 12:48 - Stiahnuté CRZ agentom.
  6.9.2023 22:48 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy