Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 298 zmlúv, 2666 faktúr, 534 objednávok za organizáciu OBEC FIGA.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
  Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 298 ]
  Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do Suma Suma s DPH Odberateľ Dodávateľ Príloha?
  Dátum zverejnenia
  7009005439Poistná zmluva -Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku13.8.202113.8.202113.8.2021 15,90 0,00Obec FigaKomunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance GroupNie13.8.2021
  Dohoda č. 31/21/054/436Dohoda č. 21/31/054/436 o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytváranie pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu"Cesta na trh práce 3"- Opatrenie č.2 .............28.6.20211.7.202131.3.2022 0,00 0,00Obec FigaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno30.6.2021
  ZK01/VK/20/01/005Dodatok č. ZK01/VK/20/01/005 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK20/01/005 zo dňa 28.01.2020 v znení jej neskorších zmien a doplnkov uzatvorený podľa § ust.269ods. 2 z.č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník27.5.202124.6.202131.12.2050 0,00 0,00Obec FigaKOMENSKY,s.r.oÁno10.6.2021
  2021/001064-310Zmluva o spolupráci číslo zmluvy:USVRK-OIP-2021/001064-31024.5.202126.5.202115.10.2021 0,00 0,00Obec FigaMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyÁno26.5.2021
  321 0700Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka24.5.202124.5.202120.8.2021 3 000,00 0,00Obec FigaDobrovoľná požiarna ochranaÁno25.5.2021
  82021Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu16.4.202116.4.202119.4.2021 200,00 240,00Obec FigaFIBOS, s.r.o.Áno26.4.2021
  7/2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 474/2021-5 uzatvorená v zmysle ust.§ 6 ods.12 písm.d) z.596/2003 Z.z. o štátnej správy v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.31.3.20211.3.202131.12.2021 101,00 0,00Obec FigaMesto TornaľaÁno31.3.2021
  6/2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a zmluve o poskytovaní služieb ku dňu 6.7.2020, ktorá bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 a § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. zo dňa 17.05.2018 číslo 171/201819.2.202119.2.20217.7.2022 0,00 0,00Obec FigaDobraobec s.r.o.Áno29.3.2021
  5 2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka22.3.202122.3.202131.10.2021 0,00 0,00Obec FigaŠtatistický úrad Slovenskej republikyÁno22.3.2021
  4/2021Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov25.2.202125.2.202131.12.2070 0,00 0,00Obec FigaNATUR-PACK, a.s.Nie25.2.2021
  3/2021Zmluva o dielo29.1.202130.1.202131.3.2021 0,00 0,00Obec FigaEPIC Partner, a.s.Áno18.2.2021
  2/2021Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov28.1.202128.1.202131.12.2050 0,00 0,00Obec FigaBc. Kvetoslava SlanáÁno1.2.2021
  1/2021Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení22.1.202123.1.202128.2.2021 0,00 200,00Obec FigaDOCTOR RS, s.r.oÁno25.1.2021
  71 17 01 - 2Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby č.71 17 01 - 228.10.20201.1.202121.12.2050 0,00 0,00Obec FigaBrantner Gemer s.r.o.Áno21.12.2020
  106 19 01-1Dodatok č.1 k Zlmuve o poskytnutí služby č.106 19 01 -125.11.20201.1.202121.12.2050 0,00 0,00Obec FigaBrantner Gemer s.r.o.Nie21.12.2020
  149 20 01Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výlupumoddelene zbieranych zložiek KO23.6.20201.7.202031.8.2050 0,00 0,00Obec FigaBrantner Gemer s.r.o.Áno21.12.2020
  20/31/012/143Dohoda č.20/31/012/143 uzatvorená podľa pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.18.12.20201.1.202131.12.2021 0,00 0,00Obec FigaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno21.12.2020
  9100101730-2Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategória Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 10.12.202010.12.20201.4.202131.3.2023 0,00 0,00Obec FigaSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Áno14.12.2020
  052020Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust.§ 51 Občianskeho zákonníka3.12.20201.12.202028.2.2021 110,00 0,00Obec FigaObčianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZATÁno9.12.2020
  042020Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle § 659 a nasl.Občianskeho zákonníka8.12.20208.12.202015.4.2021 0,00 0,00Obec FigaSlovenská republika - Štatistický úrad SR Alexander BallekÁno8.12.2020
  100620110Zmluva o poskytovaní služieb4.11.202017.11.202031.12.2025 0,00 0,00Obec FigaLindström, s.r.o.Áno7.12.2020
  20/31/010/16Dohoda č. 20/31/010/16 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl.z.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.25.11.20201.1.202131.12.2021 0,00 0,00Obec FigaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno26.11.2020
  2020/128/1564Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej ...26.10.202026.10.202031.10.2027 10 007,00 0,00Obec FigaMinisterstvo financií SRÁno2.11.2020
  002420Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc uzatvorená v súlade s ustanovením §269 ods.2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p.9.10.20209.10.202031.12.2070 90,00 0,00Obec FigaJWTS, s.r.o.Áno13.10.2020
  SITB-OO2-2020/001250-001Zmluva o výpožičke - na úseku matriky7.10.20207.10.20209.10.2025 0,00 0,00Obec FigaMinisterstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská BystricaÁno9.10.2020
  20/31/012/44Dohoda č.20/31/012/44 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 5,resp.bod 6 z.č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.29.7.20201.8.202030.6.2021 0,00 0,00Obec FigaÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyÁno5.8.2020
  KRHZ-BB-VO-290-023/2020Zmluva o výpožičke30.6.20201.7.202030.6.2022 0,00 0,00Obec FigaSlovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyÁno20.7.2020
  22020Zmluva o dielo- zriadenie a prevádzka webovej stránky6.7.20208.7.20207.7.2022 20,00 0,00Obec FigaDominik MaskaľÁno8.7.2020
  532001Zmluva o poskytnutí služby29.4.20201.5.202031.12.2024 0,00 0,00Obec FigaBrantner Gemer s.r.o.Áno26.5.2020
  320 0984Zmluva č.320 0984 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka3.4.20203.4.202031.8.2020 3 000,00 0,00Obec FigaDobrovoľná požiarna ochranaÁno3.4.2020