Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 597 zmlúv, 10734 faktúr, 2000 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
O0074/2019ObjednávkaZariadenie pre VVM Obchodná s. 149,7412.7.2019Detail
O19000030ObjednávkaZariadenie pre ARJO-HUMANIC SK 143,4212.7.2019Detail
1119000137FaktúraZariadenie pre METRO Cash a Ca 849,9411.7.2019Detail
O19000029ObjednávkaZariadenie pre Pavol Dzurka - 180,0011.7.2019Detail
1119000129FaktúraZariadenie pre Pekáreň Drahovc 119,5011.7.2019Detail
1119000130FaktúraZariadenie pre METRO Cash&Carr 873,2911.7.2019Detail
1119000131FaktúraZariadenie pre Slovakia Energy 680,0011.7.2019Detail
1119000132FaktúraZariadenie pre Slovakia Energy 218,0011.7.2019Detail
1119000133FaktúraZariadenie pre Obec Moravany n 115,2011.7.2019Detail
1119000134FaktúraZariadenie pre ER-EM s r.o. 170,4511.7.2019Detail