Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 638 zmlúv, 10934 faktúr, 2133 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
O0162/2019ObjednávkaZariadenie pre Ryba Žilina 567,4410.12.2019Detail
1020362008_1ZmluvaObec Moravany nKopaničiarska o 0,0010.12.2019Detail
O19000069ObjednávkaZariadenie pre PAPERA s.r.o. 307,746.12.2019Detail
O19000068ObjednávkaZariadenie pre ANEX Slovakia, 164,286.12.2019Detail
O0161/2019ObjednávkaZariadenie pre Myjavská pekáre 19,206.12.2019Detail
O0160/2019ObjednávkaZariadenie pre Demifood spol.s 202,004.12.2019Detail
O0159/2019ObjednávkaZariadenie pre METRO Cash a Ca 408,484.12.2019Detail
O19000067ObjednávkaZariadenie pre METRO Cash a Ca 212,004.12.2019Detail
1119000247FaktúraZariadenie pre Ryba Žilina spo 284,384.12.2019Detail
1119000248FaktúraZariadenie pre ELA CAR s.r.o. 105,604.12.2019Detail