Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 703 zmlúv, 13202 faktúr, 2464 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
O210000015ObjednávkaZariadenie pre UNTRACO SR - In 492,00Detail
O210000014ObjednávkaZariadenie pre RASTISLAV PECKA 127,00Detail
O210000013ObjednávkaZariadenie pre METRO Cash a Ca 319,34Detail
O0029/2021ObjednávkaZariadenie pre METRO Cash a Ca 544,38Detail
51210001FaktúraObec Moravany nGenerali Sloven 549,67Detail
51210002FaktúraObec Moravany nZdruženie ZPOZ 131,28Detail
51210003FaktúraObec Moravany nZSE Energia, a. 83,72Detail
51210004FaktúraObec Moravany nMarián Šupa 172,90Detail
51210005FaktúraObec Moravany nZdruženie miest 242,10Detail
51210006FaktúraObec Moravany nA.V.I.S. spol.s 75,69Detail