Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 678 zmlúv, 12347 faktúr, 2319 objednávok za organizáciu Moravany nad Váhom.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
1120000201FaktúraZariadenie pre METRO Cash&Carr 467,20Detail
1120000202FaktúraZariadenie pre Myjavská pekáre 57,07Detail
1120000203FaktúraZariadenie pre UNTRACO SR - In 96,36Detail
1120000204FaktúraZariadenie pre 02 Slovakia, s 38,32Detail
1120000205FaktúraZariadenie pre RM Gastro - JAZ 553,20Detail
1120000206FaktúraZariadenie pre Myjavská pekáre 57,07Detail
1120000207FaktúraZariadenie pre METRO Cash&Carr 540,00Detail
O0113/2020ObjednávkaZariadenie pre Myjavská pekáre 6,82Detail
O0112/2020ObjednávkaZariadenie pre METRO Cash a Ca 539,97Detail
O20000057ObjednávkaZariadenie pre Eko spotreba s. 145,00Detail