Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24071 zmlúv, 253173 faktúr, 24562 objednávok. Do projektu sa zapojilo 286 organizácií.
Zapojené obce a organizácie